Servisní střediska

Servisní a reklamační střediska

Informace které pomohou předejít případným problémům v průběhu reklamace balení reklamovaných produktů:
- výrobce zpravidla v instrukcích pro odeslání zásilky uvádí podrobné informace jak zásilku zabalit aby nedošlo v průběhu přepravy k poškození jejího obsahu. Pokud tomu tak není platí že je preferován nepoškozený originální obal s originálními výplněmi. Není li dostupný je nutné zásilku zabalit způsobem který zajistí při přepravě stejnou ochranu produktu jako obal a výplně originální.

Kompletnost reklamovaných produktů
- je nutné se řídit pokyny které obdržíte od servisního střediska, v případě nejasností nebo požadavku na vyjímku je nutné kontaktovat servisní středisko.

V žádném případě nedoporučujeme zasílat spolu s reklamovaným produktem HW / SW který nebyl se zařízením dodán přímo výrobcem. V případě neopravitelnosti produktu tento zpravidla zůstává v servisním středisku na likvidaci, zpět se vrací pouze protokol o neopravitelnosti a produkty které nebyly k produktu originálně dodány výrobcem nemusí být vráceny zpět ( neoriginální periferie, licenční štítky od dokupovaného SW atp. ) doklady k zásilce
- v instrukcích pro odeslání zásilky jsou zpravidla informace které doklady máte k zásilce přiložit případně jaké číslo případu máte uvést na karton.

Pokud tomu tak není je vhodné do zásilky přiložit:
- Váš reklamační protokol ze kterého budou patrné následující údaje: přesná dodací adresa, jméno, telefon, e-mail odpovědné osoby
- v případě více položek v zásilce balíkovou soupisku s popisem závad reklamovaných produktů
- kopii prodejního dokladu
- je li to výrobcem vyžadováno i řádně vyplněný a potvrzený originální záruční list výrobce

Karton opatřete štítkem ze kterého bude patrná adresa příjemce i odesílatele a evidenční číslo zakázky ( bylo li přiděleno ) předání zásilky kurýrovi
- uschovejte si prosím doklad o tom že od Vás zásilku kurýr převzalSeznam autorizovaných servisních středisek:
Podřízené stránky (47): Zobrazit vše