genius

Genius - Servisní středisko

postup:
stránky pro registraci jednotlivých RMA včetně podrobných instrukcí:
www.fixit-service.com/genius


poznámka:

  • odeslání a vrácení reklamovaného produktu ( v případě záruční a oprávněné reklamace ) probíhá na náklady servisu
  • zalogováním reklamace je současně vygenerován požadavek na svoz vadného produktu, pokud ke svozu nedojde do tří dnů od zalogování reklamace je třeba informovat servis na uvedených kontaktech s žádostí o nápravu
  • zařízení musí být zabaleno buď v originálním obalu vč. výplní, nebo způsobem který zabezpečí stejnou úroveň ochrany produktu při transportu. Náhradu mechanicky poškozeného produktu k jehož poškození dojde díky nedbalému zabalení není možné kompenzovat. Dostatečná vrstva výplně je nutná zejména u produktů s vyšší hmotností jako jsou SW od HT systémů atp..
  • Uvedené kontakty ( e-mail a tel. ) slouží především k
    • Ověřování stavu/termínů/způsobu vyřízení reklamace a otázky a žádosti týkající se nesystémových věcí
    • Technická podpora zákazníkům

kontaktní informace:

Telefon CZ:+420 226 259 864Telefon SK:
+421 220 510 491
email CZ:genius@cz.fixit-service.comemail SK:genius@sk.fixit-service.com

POZOR zásilka s vadným produktem musí být viditelně opatřena štítkem s přiděleným číslem RMA. Štítek budete mít možnost vytisknout po zalogování reklamace na web servisu. Zásilka bez těchto náležitostí nebude servisem přijata a může dojít k dalším komplikacím ( ztráta zásilky případně její vrácení na náklady odesílatele ).

Comments