hp

HP - Servisní středisko

HP - všechny produkty

Česká republika
kontaktní informace:
- aktuální kontakty a další informace potřebné pro uplatnění reklamace jsou dostupné na

http://web.vspdata.cz/hp

Slovenská republika
kontaktní informace:
seznam servisních středisek pro jednotlivé modely produktů HP najdete na následující adrese
https://support.hp.com/sk-sk/service-center
 

Řešení tzv. DOA reklamací - závad projevených do 30ti dnů od prodeje uživateli

Prodejce nebo distributor odešle jednotku na své náklady na adresu:

VSP DATA, a.s. 
Servisní středisko HP 
Údolní 2188 
39064 Tábor 
E-mail: hpservis@vspdata.cz – do předmětu zprávy prosím uveďte vždy “DOA”

Do průvodního dokladu je nutné uvést že se jedná o tzv. DOA reklamaci do 30ti dnů od prodeje* a že se jedná o 
zařízení zakoupené od 100Mega Distribution s.r.o.** + přiložit prodejní doklad který dokládá že jde o DOA reklamaci.

Zařízení zasílané na DOA reklamaci musí být zcela kompletní ( tzn. příslušenství, balení, výplně atp. ) a pokud to je 
možné zabalené do dalšího přebalu s výplněmi aby nedošlo k poškození originálního balení případně samotného produktu
v průběhu přepravy.

DOA proceduru nelzepoužít na řešení mechanicky poškozených produktů

* pokud nebude dostatečně srozumitelně uvedeno že jde o DOA reklamaci jejímž výsledkem má být protokol o nároku na výměnu 
zařízení, případně dobropis na něj, bude zařízení opraveno a vráceno zpět odesílateli, další zprocesování reklamace jako DOA 
již bohužel není možné

** pokud budou mít VSP Data tuto informaci, vyžádají si od nás další podklady pro zpracování zakázky, vadné zařízení vrátí přímo 
HP a odesílateli pošlou e-mailem protokol na základě kterého může žádat řešení u svého dodavatele ( tzn. odpadá dalšípřeposílání 
produktu). 
Pokud ji mít nebudou vrátí zařízení fyzicky zpět odesílateli který je musí spolu s protokolem o uznané DOA rekamaci přeposlat k nám.

Comments